Slide 25 Let zkušeností Zabýváme se ekologickým nakládáním s odpady včetně nebezpečných, jejich odstraněním
a dalším ekologickým servisem.
Kontaktujte nás!

Čím se zabýváme?

Čím se zabýváme?

Poradenství

Poradenství v oblasti odpadového hospodářství

Přeprava a likvidace

Přeprava, likvidace odpadů

Odstranění odpadů

Odstranění odpadů včetně nebezpečných

Zajištění využití odpadů

Zajištění dalšího využití odpadů

Ekologický servis

Poradenství

Poradenství v oblasti ekologie

Zajištění nádob

Zajištění nádob na tříděný odpad

Značení nádob

Značení shromažďovacích nádob

Identifikační listy

Identifikační listy nebezpečných odpadů

Zařazení odpadů

Zařazení odpadů dle katalogu odpadů

Vypracování provozních řádů

Vypracování Provozních řádů

Zpracování ročního hlášení

o produkci odpadů pro orgány státní správy a ČSÚ

Zařízení shromažďovacích míst

Zařízení shromažďovacích míst a skladů odpadů

Zpracování a vystavení povinné administrativy

Roční hlášení, identifikační a ohlašovací listy, popisy odpadů, průvodky odpadu, značení odpadů,...

Vypracování žádostí:

  • k provozování zařízení (mobilní, sklad)
  • k upuštění od třídění odpadů
  • k nakládání s nebezpečnými odpady

Zajištění analýz

Odběr vzorků kvalifikovanou osobou dle vyhlášky MŽP 294/2005 Sb.

Likvidace odpadů

Sanační práce

Sanační práce a rekultivace

Přeprava odpadů

Přeprava odpadů

Zajištění využití odpadů

Zajištění dalšího využití odpadů

Svozy odpadů

Svozy dle potřeby klienta

Odstranění průmyslových celků

Odstranění částí průmyslových celků

Demolice průmyslových celků

Demolice průmyslových celků

Odstranění odpadů

Odstranění ostatních a nebezpečných odpadů

Odstranění zastaralých technologií

Odstranění zastaralých technologií

Odstranění ekologických zátěží

Odstranění starých a nových ekologických zátěží

Odstranění tekutých odpadů

Odstranění tekutých nebezpečných odpadů (lapol)

S kým spolupracujeme?

Naši partneři

Partneři

Koho sponzorujeme?

Sponzoring

Sponzoring
Doprava

O odpad se postaráme od přepravy až k likvidaci.

Společnost využívá pro svou činnost svou vlastní přepravní, manipulační a další techniku, která splňuje veškeré zákonné předpisy a podmínky mezinárodních dohod ADR - pro přepravu nebezpečných nákladů v silniční dopravě. Zaměstnanci obsluhující vozidla podléhající dohodám ADR mají příslušná školení s platností vždy minimálně jeden rok a všichni zaměstnanci nakládající s odpady mají platné školení dle Zákona o chemických látkách a přípravcích.

Certifikáty

Jsme jedničkami v našem oboru.

ČSN EN ISO 9001:2016
ČSN EN ISO 14001:2016
POLITIKA KVALITY a EMS

Základní kontaktní informace:

+420 775 217 739
+420 774 660 210

pardubickacz@ekopardubicka.cz

IČ: 259 90 756
DIČ: CZ25990756

DS: fdxsdgs

Adresa:

Pardubická CZ s.r.o.
Semtín 113
533 53 Pardubice

Jednatelka společnosti:

Hana Tomíčková

Ke stáhnutí:

GDPR

Kontaktujte nás: